Předcházejte efektivně mozkové příhodě a náhlé srdeční zástavě.

Záruka

Co záruka kryje?

Společnost Sanatmetal Kft jako distributor a výrobce poskytuje 24měsíční záruku od data vydání ZÁRUČNÍHO LISTU na výrobek WIWE, který vyrábí a distribuuje (na základě Nařízení vlády č. 151/2003 (IX.22.) a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1999/44/ES ze dne 25. května 1999). Záruka se může uplatnit současným předložením ZÁRUČNÍHO LISTU a původní faktury.

Co záruka NEkryje?

 • Selhání baterií kromě případů, kdy bylo poškození způsobeno vadným materiálem nebo výrobou.
 • Odření krytu kromě případů, kdy bylo poškození způsobeno vadným materiálem nebo výrobou.
 • Estetické poškození (škrábance, prohloubeniny) kromě případů, kdy bylo poškození způsobeno vadným materiálem nebo výrobou.
 • Nehodu, záměrné poškozování, nesprávné použití a jiné poškození způsobené vnějšími vlivy.
 • Poškození způsobené nedodržováním pokynů uvedených v návodu k použití při používání výrobku.
 • V případě výrobků WIWE, které byly modifikovány s cílem upravit jejich funkce nebo jiné vlastnosti, a to bez písemného souhlasu společnosti Sanatmetal.
 • Poškození způsobené odřením nebo jinými událostmi, které souvisejí s běžným používáním přístroje.
 • Pokud bylo poškození způsobeno nesprávným používáním, např. nehodou, záměrným poškozováním, poškozením způsobeným domácími či jinými zvířaty, používáním nesystematických a nesprávných čisticích prostředků k jeho čištění, modifikováním, neefektivním zacházením, nesprávným uskladněním, fyzickým poškozením, přetížením výrobku.
 • Pokud bylo poškození způsobeno nesprávným uskladněním, přímými slunečními paprsky, extrémní teplotou, korozí, špínou, pískem, vysokou vlhkostí, vodou či jinou tekutinou, fyzickým poškozením.
 • Pokud byla porucha přístroje způsobena vnějšími mechanickými či chemickými vlivy.
 • Používáním nesprávného elektrického napětí nebo používáním typu nabíječky, který není uveden v návodě k použití přiloženém společností Sanatmetal, a který není společností Sanatmetal schválen.
 • Pokud se kryt výrobku WIWE poškodil záměrně, upravil nebo otevřel.
 • Nehody, zásahy vyšší moci a všechna další poškození, které nemohla způsobit společnost Sanatmetal a které zahrnují následující události (neúplný seznam): blesk, záplava, požár, jiné přírodní katastrofy, povstání.
 • Poškození způsobené v průběhu přepravy výrobku.

Nárok na záruku

V případě nedodržení právních předpisů společností provozující internetový obchod můžete na základě ustanovení maďarského občanského zákoníku uplatnit vůči společnosti nárok na záruku.

Po obdržení výrobku je kupující povinen výrobek prohlédnout a oznámit případné vady oddělení poprodejních služeb. Jestliže si kupující koupí výrobek v nevyhovujícím technickém stavu (neúplný, rozbitý, nefungující nebo nesprávně fungující), může výrobek vrátit do 14 dní od jeho obdržení.

Žádost o uplatnění záruky musí kupující podat na oddělení poprodejních služeb písemně (e-mailem nebo dopisem). Výrobek se nesmí používat od okamžiku, kdy byla chyba poprvé zjištěna až do dokončení opravy. Prodejce neodpovídá za škody, které nastaly v průběhu pokračování v používání vadného výrobku.

Pokud jste svou žádost o uplatnění záruky podali do 14 dní od data nákupu, cena přístroje WIWE Vám bude vrácena, jestliže nám pošlete výrobek zpět. Pokud se vina výrobce prokáže po 14 dnech, ale ještě během záruční doby, výrobek bude automaticky vyměněn. Výrobky vrácené po 14 dnech se odevzdávají na oddělení poprodejních služeb společnosti Sanatmetal Kft.

Společnost Sanatmetal Kft jako výrobce a distributor se zavazuje k 24měsíční záruce od data vydání ZÁRUČNÍHO LISTU na výrobek WIWE, který vyrábí a distribuuje (na základě Nařízení vlády č. 151/2003 (IX.22.)). Nárok na záruku se může uplatnit současným předložením ZÁRUČNÍHO LISTU a původní faktury.

V některých zemích Evropské unie je nutné informovat distributora do 2 měsíců ode dne, kdy se problém vyskytl; v opačném případě můžete ztratit právo na uplatnění záruky.


Jak a kdy se může záruka uplatnit?

Před uplatněním nároku na záruku si pozorně přečtěte všechny naše návody, které jsou přístupné na naší internetové stránce, nebo se obraťte na naše oddělení zákaznických služeb.

Newsletter

© ARSYLINE 2017
Zboží bylo úspěšně přidáno do nákupního košíku

V košíku máte celkem 0 ks zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík
Upozornění
Zavřít